Oferta - Biuro Rachunkowe WISŁA KRAKÓW Sp. z o.o.

 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • Księgi handlowe

 • Rozliczenia międzyokresowe

 • Obsługa kadrowo- płacowa

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego

 • Ewidencja podatkowa

 • Deklaracje podatkowe

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Opracowanie zakładowego planu kont

 • Pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej

 • Wnioski kredytowe

 • Rozliczanie dotacji

 • Reprezentacja przed urzędami

 • Doradztwo prawno- podatkowe

 • Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności