Biuro rachunkowe Kraków,

oferujemy usługi księgowe z zachowaniem dyskrecji i lojalności!

O nas

Nasze biuro rachunkowe z siedzibą w mieście Kraków, działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje zawodowe oraz jesteśmy na bieżąco ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości i w prawie podatkowym.


Oferujemy usługi księgowe z zachowaniem dyskrecji i lojalności. Reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe oraz obsługę kadrowo- płacową. Zajmujemy się ewidencją na potrzeby podatku VAT, ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.


Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Opracowujemy politykę rachunkowości oraz wdrażamy zakładowy plan kont. Prowadzimy rozliczenia z ZUS i PFRON. Oferujemy pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Dlaczego my?


 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • Księgi handlowe
 • Rozliczenia międzyokresowe
 • Obsługa kadrowo-płacowa
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Ewidencja podatkowa
 • Deklaracje podatkowe
 • Sprawozdania finansowe
 • Sprawozdania statystyczne
 • Opracowanie zakładowego planu kont
 • Pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej
 • Wnioski kredytowe
 • Rozliczanie dotacji
 • Reprezentacja przed urzędami
 • Doradztwo prawno-podatkowe
 • Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności